Σε εκσυγχρονισμό και απλοποίηση του Europass προχωρά η ΕΕ

Συντάκτης:
Εκτυπώστε το άρθρο

Το Europass είναι ένα σύνολο εργαλείων και υπηρεσιών που υποστηρίζουν τη διαφάνεια των δεξιοτήτων και των προσόντων των πολιτών των κρατών μελών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Από την έναρξη της λειτουργίας του το 2005, έχουν δημιουργηθεί περισσότερα από 60 εκατομμύρια βιογραφικά σημειώματα Europass και εκατοντάδες χιλιάδες εκπαιδευόμενοι σε ολόκληρη την ΕΕ λαμβάνουν ετησίως συμπληρώματα διπλωμάτων και πιστοποιητικών χάρη στα οποία τα προσόντα τους είναι πιο αναγνωρίσιμα και εύκολα συγκρίσιμα στο εξωτερικό.

AdTech Ad

Με την αναθεώρηση που σχεδιάζει η Επιτροπή αναμένεται να απλουστεύσει και να εκσυγχρονισεί τα εργαλεία αυτά για την ψηφιακή εποχή, καθώς και να προσθέσει μια νέα λειτουργία η οποία, με τη βοήθεια μαζικών δεδομένων, θα χαρτογραφεί και θα προβλέπει τις τάσεις και τις ανάγκες της αγοράς εργασίας σε δεξιότητες.

Το νέο πλαίσιο Europass θα βοηθήσει τους πολίτες να προσδιορίζουν και να παρουσιάζουν τις δεξιότητες και τα προσόντα τους σε όλες τις γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης .

Έτσι θα δημιουργηθούν: ένα βελτιωμένο διαδικτυακό εργαλείο για τη σύνταξη βιογραφικών σημειωμάτων και προφίλ δεξιοτήτων, δωρεάν εργαλεία αυτοαξιολόγησης των δεξιοτήτων, εξατομικευμένες πληροφορίες σχετικά με τις ευκαιρίες μάθησης σε ολόκληρη την Ευρώπη, και πληροφορίες για την αναγνώριση των προσόντων, καθώς και στοιχεία για το ποιες δεξιότητες έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση και πού στις αγορές εργασίας.

Επιπλέον το νέο Europass θα συνδέεται με άλλα εργαλεία και υπηρεσίες της ΕΕ στο πλαίσιο των συστημάτων εργασίας, εκπαίδευσης και κατάρτισης, όπως η πύλη EURES για την επαγγελματική κινητικότητα, διευκολύνοντας έτσι την ανταλλαγή πληροφοριών και τη διασύνδεση των υπηρεσιών για τους τελικούς χρήστες. Τα εθνικά κέντρα στήριξης θα εξακολουθήσουν να παρέχουν εξατομικευμένες συμβουλές και οδηγίες στους πολίτες.

Το Europass αριθμεί από το 2005 πάνω από 126 εκατ. επισκέψεις στον δικτυακό του τόπο .Έχουν τηλεφορτωθεί πάνω από 93 εκατ. υποδείγματα εγγράφων, ενώ έχουν δημιουργηθεί στο διαδίκτυο περισσότερα από 60 εκατ. βιογραφικά σημειώματα Europass, καθιστώντας το πιο δημοφιλές εργαλείο.

Μια αξιολόγηση του πλαισίου Europass που διενεργήθηκε το 2013 έδειξε ότι τα έγγραφα Europass έχουν χρησιμοποιηθεί από όλες τις ομάδες ενδιαφερομένων και έχουν βοηθήσει τους χρήστες να αλλάξουν θέση ή τόπο εργασίας  με τους 6 στους 10 να δηλώνουν ότι (το βιογραφικό σημείωμα, το διαβατήριο γλωσσομάθειας και το συμπλήρωμα πιστοποιητικού είχαν καθοριστική σημασία στην αλλαγή αυτή. Επιπλέον το 46% δήλωσε ότι μέσω αυτών απέκτησε ευκαιρίες μάθησης, όπως η εισαγωγή σε εκπαιδευτικά ιδρύματα. Στην Ελλάδα Εθνικό Κέντρο Europass αποτελεί το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ (http://europass.eoppep.gr/)

Σήμερα το υφιστάμενο πλαισίου Europass αποτελεί ένα σύνολο εγγράφων και συγκεκριμένα:

– το βιογραφικό σημείωμα Europass στο οποίο ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει τα προσόντα, την επαγγελματική πείρα, τις δεξιότητες και τις ικανότητες του,

– το διαβατήριο γλωσσομάθειας Europass στο οποίο συμπληρώνει τις γλωσσικές δεξιότητές του,

– το συμπλήρωμα πιστοποιητικού Europass το οποίο εκδίδεται από τις αρχές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, χορηγείται στους σπουδαστές μαζί με τα πιστοποιητικά ολοκλήρωσης σπουδών και προσθέτει ορισμένες πληροφορίες ώστε τα πιστοποιητικά να είναι πιο εύκολα κατανοητά, ιδίως από τους εργοδότες ή τα ιδρύματα εκτός της χώρας έκδοσης,

– το συμπλήρωμα διπλώματος Europass το οποίο εκδίδεται από τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και χορηγείται στους αποφοίτους μαζί με το πτυχίο ή το δίπλωμα, ώστε τα εν λόγω εκπαιδευτικά προσόντα να είναι πιο εύκολα κατανοητά, ιδίως εκτός της χώρας στην οποία απονεμήθηκαν,

– το έγγραφο κινητικότητας Europass για την καταγραφή κάθε περιόδου οργανωμένης εκπαίδευσης ή κατάρτισης που πραγματοποιείται σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, το οποίο συμπληρώνεται από τους οργανισμούς προέλευσης και υποδοχής.

 

Πηγή: insider.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια για το άρθρο "Σε εκσυγχρονισμό και απλοποίηση του Europass προχωρά η ΕΕ"

    Αφήστε το σχόλιο σας


    *