“Μεσογειακή Πραγματικότητα της Μετανάστευσης”, σεμινάριο από τα γραφεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της Μάλτας, της Ελλάδας και της Κύπρου

Συντάκτης:
Εκτυπώστε το άρθρο

«Δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς με έμπρακτη στήριξη των κρατών-μελών που περισσότερο το έχουν ανάγκη πρέπει να είναι η αντιμετώπιση των προσφύγων από την Ευρωπαϊκή Ένωση» τόνισε η ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Συλβάνα Ράπτη, μιλώντας σε σεμινάριο που διοργάνωσαν στη Μάλτα, για το θέμα της «Μεσογειακής Πραγματικότητας της Μετανάστευσης», τα γραφεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της Μάλτας, της Ελλάδας και της Κύπρου, στις 1 και 2 Ιουλίου.  

Η ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε πως τα κράτη της Νότιας Ευρώπης που έχουν γεωγραφικές ιδιαιτερότητες, (όπως η χώρα μας με πάρα πολλά χιλιόμετρα ακτογραμμών), και λόγω της εγγύτητας τους σε περιοχές ένδειας και κρίσεων, δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν μόνα τους τα τεράστια κύματα των παράνομων μεταναστών ούτε να αποτελέσουν, χωρίς την απαραίτητη στήριξη, τα «τείχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)». Η ΕΕ είναι υποχρεωμένη να τηρήσει το γράμμα των Συνθηκών για αλληλεγγύη και συνεργασία. Η κα Ράπτη τόνισε πως ο κακή συνεννόηση μεταξύ Ιταλίας και Γαλλίας στο ζήτημα της διαχείρισης των μεγάλων αριθμών προσφύγων από τη Βόρειο Αφρική, πρόσφατα, δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να οδηγήσει σε περιορισμό του κοινοτικού κεκτημένου όσον αφορά την ελεύθερη διέλευση προσώπων στην ΕΕ, γιατί αυτό θα ήταν εις βάρος των ευρωπαίων πολιτών, αλλά αντίθετα αποτελεί την επιβεβαίωση για ανάγκη μεταρρύθμισης της ευρωπαϊκής νομοθεσίας προς την κατεύθυνση της επιμερισμένης ευθύνης.  

Χρειάζεται, συγκεκριμένα, κοινή βοήθεια αλλά και άσκηση πίεσης όλων των κρατών μελών προς τις τρίτες χώρες, αφενός για τη στήριξη της ανάπτυξης τους (και άρα τη μείωση της μετανάστευσης) αλλά και για την επιβολή δεσμεύσεων άλλων χωρών όσον αφορά τη συνεργασία τους στη μη διευκόλυνση της διέλευσης των μεταναστών και στην υποχρέωσή τους να τους δεχθούν πίσω. Οι διμερείς συμφωνίες μεταξύ των κρατών της ΕΕ και των τρίτων κρατών σε αυτόν τον τομέα πρέπει να καταστούν ευρωπαϊκές.  

Επιπλέον, «είναι αδύνατον να έχει την υποχρέωση εξέτασης δικαιώματος παροχής ασύλου μόνο το κράτος-μέλος στο οποίο φτάνουν αρχικά οι μετανάστες», υπογράμμισεη κα Ράπτη, θυμίζοντας το μεγάλο ποσοστό των μεταναστών που επιχειρούν να διέλθουν παράνομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της επικράτειάς μας. «Πρέπει να υπάρχει συλλογική δράση στο θέμα αυτό» είπε η ευρωβουλευτής και ζήτησε, το σχετικό πιλοτικό πρόγραμμα για προώθηση προσφύγων και σε άλλα κράτη της ΕΕ, εκτός της χώρας της αρχικής τους άφιξης, που λειτουργείτώρα πιλοτικά στη Μάλτα, να επεκταθεί και στα υπόλοιπα κράτη της Μεσογείου και η συμμετοχή άλλων κρατών-μελών για την υποδοχή προσφύγων να είναι υποχρεωτική και όχι εθελοντική όπως είναι τώρα.      

Δεν υπάρχουν σχόλια για το άρθρο "“Μεσογειακή Πραγματικότητα της Μετανάστευσης”, σεμινάριο από τα γραφεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της Μάλτας, της Ελλάδας και της Κύπρου"

    Αφήστε το σχόλιο σας


    *