Οι νέες οδηγίες για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των Ελλήνων εκλογέων του εξωτερικού

Συντάκτης:
Εκτυπώστε το άρθρο

Με αφορμή τις Ευρωεκλογές τον προσεχή Μάιο του 2019, η Πρεσβεία της Ελλάδος δημοσιοποιεί την εγκύκλιο με τις νέες οδηγίες για την άσκηση εκλογικού Δικαιώματος Ελλήνων εκλογέων του εξωτερικού.

Αναλυτικά:

 

 • Εν όψει των εκλογών του Μαΐου τ.ε., για την ανάδειξη των νέων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έχουμε την τιμή να σας ανακοινώσουμε τα εξής:1. Παρέχεται η δυνατότητα στους Έλληνες εκλογείς που διαμένουν μόνιμα ή που θα ευρίσκονται την ημέρα των Ευρωεκλογών του Μαΐου 2019 σε κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ασκήσουν εκεί το εκλογικό τους δικαίωμα.

  2. Η ψηφοφορία για τους εν λόγω Έλληνες εκλογείς θα διεξαχθεί το Σάββατο 25 Μαΐου 2019. Στο Βέλγιο θα λειτουργήσουν εκλογικά τμήματα στις Βρυξέλλες όπως μας έχει ανακοινωθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών.

 • 3. Για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των Ελλήνων εκλογέων στο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου ευρίσκονται, απαιτείται: α) να είναι εγγεγραμμένοι σε εκλογικό κατάλογο Δήμου ή Κοινότητας την Ελλάδα, β) να έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν, γ) να υποβάλουν αίτηση – δήλωση στην οικεία προξενική Αρχή (για το Βέλγιο, Προξενικό Γραφείο Πρεσβείας Βρυξελλών). Η υποβολή των αιτήσεων – δηλώσεων πραγματοποιούνται είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω νόμιμα εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, προκειμένου να καταρτισθούν από το Υπουργείο Εσωτερικών οι ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι.
 • 4. Tα στάδια της διαδικασίας συμπλήρωσης (μέσω χρήσης του διαδικτύου) και υποβολής της αίτησης- δήλωσης έχουν ως ακολούθως:
  i) Ο ενδιαφερόμενος επισκέπτεται τις σχετικές ιστοσελίδες του διαδικτυακού τόπου του Υπουργείου Εσωτερικών (www.ypes.gr).
  ii) Μέσω των ιστοσελίδων αυτών αναζητεί την εγγραφή του στη βάση των δεδομένων του εκλογικού σώματος δίνοντας το όνομα και το επίθετο του.
  iii) Σε κατάλληλα διαμορφωμένη σελίδα καταχωρεί με λατινικούς χαρακτήρες τα στοιχεία της διεύθυνσής του (πόλη, οδό, αριθμό, ΤΚ, τηλέφωνο, e-mail) και επιλέγει, από προκαθορισμένη λίστα, την πόλη όπου επιθυμεί να ψηφίσει.
  iv) Εκτυπώνει εις τριπλούν, μέσω του συστήματος, την αίτησή του.
  v) Προσκομίζει στην οικεία προξενική Αρχή τα τρία αντίγραφα της αίτησης, μαζί με δύο φωτοαντίγραφα της τελευταίας σελίδας του ισχύοντος Ελληνικού διαβατηρίου ή της Ελληνικής αστυνομικής ταυτότητας (σε ισχύ).vi) Η Προξενική Αρχή πρωτοκολλεί τις υποβαλλόμενες αιτήσεις και αποστέλλει το ένα αντίγραφο (με συνημμένο φωτοαντίγραφο του ισχύοντος Ελληνικού διαβατηρίου ή της Ελληνικής αστυνομικής ταυτότητας) στη Δ/νση Μηχ/σης και Η.Ε.Σ. του Υπουργείου Εσωτερικών.
  vii) Το υπουργείο Εσωτερικών αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση όλων των περαιτέρω διαδικασιών που έχουν ως τελικό αποτέλεσμα την εκτύπωση και αποστολή των ειδικών εκλογικών καταλόγων των Ελλήνων εκλογέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.5. Οίκοθεν νοείται ότι όσοι εκ των ενδιαφερομένων Ελλήνων εκλογέων στο Βέλγιο δεν διαθέτουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, για την ηλεκτρονική συμπλήρωση της αίτησης δήλωσής τους, μπορούν να ζητήσουν τη συνδρομή της προξενικής Αρχής.
  6. Ειδικότερα, επισημαίνουμε ότι η υποβολή των αντιγράφων των αιτήσεων-δηλώσεων προς επικύρωση (ΑΤΕΛΩΣ) στην προξενική μας Αρχή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι και την 29 η Μαρτίου 2019 (όπως προκύπτει από την οικεία ιστοσελίδα του καθ’ ύλην αρμοδίου Υπουργείου).
  Στο πλαίσιο αυτό, αρμόδιος υπάλληλος του Προξενικού Γραφείου θα παραλαμβάνει καθημερινά αιτήσεις, Δευτέρα-Τρίτη-Πέμπτη-Παρασκευή από 9:30 έως 13:30 και Τετάρτη από 9:30 έως 12:30 και από 13:30 έως 16:30.
  7. Ιδιαίτερα θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε ότι δεν υπάρχει δυνατότητα ταυτόχρονης άσκησης του εκλογικού δικαιώματος για την ανάδειξη Ελλήνων και Βέλγων υποψηφίων για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σε κάθε περίπτωση και ασχέτως της εγγραφής ή μη των ενδιαφερομένων στους εκλογικούς καταλόγους για το Βέλγιο, παραμένει πάντα ενεργή η δυνατότητα για τον Έλληνα εκλογέα, εάν τελικά επιλέξει, να ψηφίσει στην Ελλάδα εφόσον είναι εγγεγραμμένος στους οικείους εκλογικούς καταλόγους.

  Υπό το φως των ανωτέρω, παρακαλούμε αφενός τις αρμόδιες προς κοινοποίηση Υπηρεσίες όπως ενημερώσουν συναφώς τα στελέχη και τους υπαλλήλους τους και αφετέρου τους ομογενειακούς φορείς όπως ενημερώσουν την Ομογένεια. Ειδικότερα, θα παρακαλούσαμε τις Ελληνικές Κοινότητες και τις λοιπές Ομογενειακές Οργανώσεις όπως παράσχουν, εφόσον διαθέτουν τα απαραίτητα μέσα, δυνατή συνδρομή και διευκόλυνση στους συμπατριώτες μας για την ηλεκτρονική συμπλήρωση της αίτησης-δήλωσής τους.

 

Πρεσβεία της Ελλάδος στο Βέλγιο

Δεν υπάρχουν σχόλια για το άρθρο "Οι νέες οδηγίες για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των Ελλήνων εκλογέων του εξωτερικού"

  Αφήστε το σχόλιο σας


  *