ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ

Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το θέμα των παράνομων επιχειρηματικών πρακτικών της Siemens.

O Ελληνικός λαός, περισσότερο από κάθε οικονομικό μέτρο ανάκαμψης, απαιτεί ένα μνημόνιο ήθους, τιμιότητας, αποτελεσματικότητας και διαφάνειας.

2012 – Ευρωπαϊκό Έτος Ενεργούς γήρανσης και Αλληλεγγύης των Γενεών.

Χρέος όλων μας είναι να διασφαλίσουμε για τους ηλικιωμένους αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης αλλά και ευκαιρίες συμμετοχής στην παραγωγική δραστηριότητα.

Ο ρόλος των Οίκων Πιστοληπτικής Αξιολόγησης στην κρίση.

Ιδέα ίδρυσης ενός Δημόσιου Ευρωπαϊκού Οργανισμού Πιστοληπτικής Αξιολόγησης από την ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, κα Άννυ Ποδηματά.

ΕΕ: Ολόπλευρη στήριξη και συμμετοχή στην ιμπεριαλιστική επέμβαση ενάντια στην Λιβύη.

"Μοναδική διέξοδος για το λαό μας και τους λαούς της περιοχής είναι να εντείνουν την αντιιμπεριαλιστική πάλη για να αποτραπούν τα επικίνδυνα σχέδια των ιμπεριαλιστών ΕΕ-ΗΠΑ-ΝΑΤΟ", δήλωσε ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ, Γιώργος Τούσσας.

Youth Ambassadors Summer Institute Seminar.

Συγκέντρωση 28 νέων από 7 διαφορετικές χώρεςμε σκοπό την πολιτική αφύπνιση της νεολαίας,την πολιτισμική ζύμωση και την ανταλλαγή ιδεών και απόψεων.  

Απόφαση της Επιτροπής να παρουσιάσει το φθινόπωρο νομοθετική πρόταση για την θέσπιση Φόρου Χρηματοπιστωτικών Συναλλαγών (ΦΧΣ) στο ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ κα Ποδηματά, υπογράμμισε μεταξύ άλλων την ανάγκη να υπάρξει μέριμνα και επαγρύπνηση για να διασφαλίσουμε ότι το κόστος θα το αναλάβουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και δεν θα μετακυλιστεί.

Χρηματοπιστωτική, οικονομική και κοινωνική κρίση: συστάσεις για τα ενδεικνυόμενα μέτρα και πρωτοβουλίες.

"Η ανατροπή της κυριαρχίας των μονοπωλίων, η κοινωνικοποίηση των συγκεντρωμένων μέσων παραγωγής, με κεντρικό σχεδιασμό κάτω από εργατικό-κοινωνικό έλεγχο, είναι η μόνη ελπίδα του εργαζόμενου λαού, απέναντι στη καπιταλιστική βαρβαρότητα", ανέφερε ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ, Μπάμπης Αγγουράκης.

Συνοχή και στρατηγική για την πολιτική συνοχής μετά το 2013.

Η λεγόμενη πολιτική συνοχής της ΕΕ ούτε θέλει, ούτε μπορεί να περιορίσει και πολύ περισσότερο να εξαλείψει την ανισόμετρη ανάπτυξη, δήλωσε ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ, Μπάμπης Αγγουράκης.

Έκθεση σχετικά με τον περιορισμό ή την απαγόρευση καλλιέργειας Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών στα κράτη μέλη της ΕΕ.

Παρέμβαση του Ευρωβουλευτή του ΚΚΕ Μπάμπη Αγγουράκη, στην Ολομέλεια του ΕΚ
για τους Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς.

Έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις Εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ υπέρ του εκδημοκρατισμού.

Οι λαοί πρέπει να αποκαλύψουν το ρόλο των ιμπεριαλιστικών μηχανισμών στις χώρες τους και διεθνώς.

Η στρατηγική «Ευρώπη 2020″ υπό το φώς της δημοσιονομικής κρίσης των κρατών μελών.

“Για να πετύχει η στρατηγική "Ευρώπη 2020" και οι πολιτικές προτεραιότητές της, πρέπει να σταθούμε δίπλα στα κράτη που δοκιμάζονται δημοσιονομικά”, υποστήριξε η κα Γιαννάκου.

ΚΑΠ – Λίπασμα για την κερδοφορία των Μονοπωλίων – Καταστροφή για τους Αγρότες και τα Λαϊκά συμφέροντα

Καταστροφή των μικρομεσαίων αγροτών και προώθηση της αγροτικής ανάπτυξης όχι με γνώμονα τις λαϊκές διατροφικές ανάγκες, αλλά με κριτήριο την κερδοφορία των μονοπωλιακών επιχειρήσεων τροφίμων.