Δείπνο για τα μέλη του επιχειρηματικού δικτύου Bucephalos στο Hotel Châtelain

Στις 8 Απριλίου στο ξενοδοχείο Châtelain και με πρόταση του Βίκτορα Καμχή τα μέλη του δικτύου απόλαυσαν (συνέχεια)

Στο γνωστό εστιατόριο Pirate Café, έγινε η καθιερωμένη συνάντηση του Bucephalos για τον μήνα Νοέμβριο.

Παρουσίαση νέων μελών και εταιρικών δραστηριοτήτων είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν στις (συνέχεια)