Ταχύτερες μεταρρυθμίσεις και ευρωπαϊκό σχέδιο «Μάρσαλ» για την ελληνική οικονομία

“Tο πρόγραμμα στηρίζεται υπερβολικά στη φορολογία, αντί για την μείωση των κρατικών δαπανών”, επεσήμανε ο Θ. Σκυλακάκης το πρόγραμμα εξυγίανσης της ελληνικής οικονομίας.

Συνάντηση της Ελληνικής Κοινότητας Βρυξελλών με ομογενειακούς φορείς.

Βρυξέλλες, 1 Ιουνίου 2011 στο κτίριο της Ελληνικής Κοινότητας Βρυξελλών συγκεντρώθηκαν ομογενειακοί φορείς σε μία πρώτη συνάντηση με το νέο Διοικητικό Συμβούλιο (συνέχεια)