Διάλεξη του Ευάγγελου Αρεταίου στο Φιλοσοφικό Καφενείο

Ο Ελληνικός Κύκλος Σύγχρονων Μελετών εγκαινιάζει το νέο πρόγραμμα διαλέξεων την Κυριακή 23 Ιανουαρίου 2011, με θέμα: Σχέσεις Ελλήνων και Τούρκων στην Κωνσταντινούπολη με εισηγητή τον δημοσιογράφο Ευάγγελο Αρεταίο.