Αδυναμία συμφωνίας ανάμεσα στην PostNL και την Bpost

H PostNL απέρριψε την τέταρτη και τελική "προσφορά" της Bpost, κρίνοντας πως μια ενδεχόμενη συμφωνία υπό αυτούς τους όρους δεν θα ήταν επιτυχής για την εταιρία.