Τίτλοι τέλους για την Flanders Today

Η 31η Δεκεμβρίου είναι η καταληκτική ημερομηνία όπου θα υφίσταται η Flanders Today, το αγγλόφωνο ειδησεογραφικό μέσο των φλαμανδών του Βελγίου.