Σχεδόν τα μισά νεογέννητα στο Βέλγιο έχουν μητέρα ξένη ή με ρίζες από άλλη χώρα

Τα στοιχεία που δημοσίευσε το Γραφείο Προγραμματισμού δείχνουν ότι σχεδόν τα μισά μωρά που γεννήθηκαν στο Βέλγιο το 2020 είχαν είτε αλλοδαπή μητέρα είτε μητέρα με ξένες ρίζες.