Προσέλκυση επενδύσεων για δημιουργία κέντρων αποθήκευσης ενέργειας

Οι συγκεκριμένες επενδύσεις αναμένεται να διευκολύνουν την ομαλή ενεργειακή μετάβαση εν όψει μάλιστα του σχεδιαζόμενου σταδιακού παροπλισμού των μονάδων παραγωγής πυρηνικής ενέργειας.

Αβεβαιότητα για την επάρκεια ηλεκτρικής ενέργειας στο Βέλγιο

Αβεβαιότητα χαρακτηρίζει την ηλεκτροπαραγωγή του Βελγίου εξαιτίας της παύσης λειτουργίας των έξι από τις επτά πυρηνικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής που διαθέτει, με αποτέλεσμα να υπάρχει ανησυχία για την επάρκεια ηλεκτρικής ενέργειας...