Ιδιαίτερα Μαθήματα – Μαθηματικά, Φυσική, Βιολογία, Χημεία

Απόφοιτος του τμήματος Βιολογίας του ΕΚΠΑ και φοιτητής ιατρικής στο ULB, με πολυετή διδακτική εμπειρία και μεταδοτικότητα, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα Μαθηματικών, Φυσικής, Βιολογίας, Χημείας σε μαθητές Γυμνασίου – Λυκείου.

Παραδίδονται μαθήματα μαθηματικών-χρηματοοικονομικών-στατιστικής

Μαθήματα μαθηματικών, χρηματοοικονομικών και στατιστικής από έμπειρο στον χώρο της διδασκαλίας, για μαθητές γυμνασίου, λυκείου αλλά και φοιτητές.

Ιδιαίτερα μαθήματα Φυσικής-Μαθηματικών-Χημείας-Πληροφορικής

Από αριστούχο διπλωματούχο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό & Μηχανικό Υπολογιστών με πολυετή εμπειρία.