Διχασμένοι οι βέλγοι γονείς ως προς την διάρκεια των καλοκαιρινών σχολικών διακοπών

Λίγο περισσότεροι από τους μισούς γονείς στο Βέλγιο πιστεύουν ότι οι σχολικές καλοκαιρινές διακοπές είναι πολύ μεγάλες και θέλουν να μειωθεί η περίοδος των δύο μηνών, σύμφωνα με τα αποτελέσματα πρόσφατης έρευνας.