Η Βελγική τράπεζα KBC εξαγόρασε την θυγατρική της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος U.B.B., στη Βουλγαρία

Για την απόκτηση της βουλγαρικής θυγατρικής της Εθνικής Τράπεζας είχε επίσης υποβάλει δεσμευτική προσφορά και η Ουγγρική τράπεζα OTP η οποία, όπως και η KBC, είχε ήδη παρουσία στη Βουλγαρία.