Δωρεάν Wi-Fi από την ΕΕ σε πόλεις χωρίς πρόσβαση στο διαδίκτυο

Συμφωνία για την παροχή δωρεάν ασύρματου δικτύου έως το 2020 σε έως και 8.000 δήμους στην ΕΕ οι οποίοι βρίσκονται σε περιοχές που δεν έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο.