Οι 100 σημαντικότερες «δεξαμενές σκέψης» στον κόσμο για το 2017

Ως η πιο «πλούσια» δεξαμενή σκέψης για το 2017 με εξαιρετική δύναμη επηρεασμού αναδείχτηκε το Ινστιτούτο Brookings, ενώ στη δεύτερη θέση βρέθηκε το Chatham House του Ηνωμένου Βασιλείου.