Παραμένουν οι Ήσυχες Ζώνες στα τρένα, για την ώρα τουλάχιστον

Ένα πιλοτικό έργο που έφερε μαζί του την εισαγωγή ήσυχων ζωνών σε ορισμένα τρένα θα συνεχιστεί και μετά το τέλος αυτού του μήνα.