Στο γνωστό εστιατόριο Pirate Café, έγινε η καθιερωμένη συνάντηση του Bucephalos για τον μήνα Νοέμβριο.

Παρουσίαση νέων μελών και εταιρικών δραστηριοτήτων είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν στις (συνέχεια)