Ο Γ. Κρεμλής μέλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης

Ο κ. Γιώργος Κρεμλής τοποθετήθηκε ως μέλος του Περιβαλλοντικού και Κοινωνικού Συμβουλευτικού Οργάνου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD, London).