Η Ματούλα Ζαμάνη και οι 78 Στροφές την Παρασκευή 16 Μαρτίου στο Art Base.

Αυθεντική Ελληνική Μουσική από τις δεκαετίες του 60 και του 70 την Παρασκευή 16 Μαρτίου στο Art Base.