Χώμα, Νερό, Φωτιά

Το FACES συνάντησε την καλλιτέχνιδα γλυπτικής Κερασιά Βλάχου, η οποία μας εξήγησε τους τρόπους με τους οποίους η Τέχνη γεννιέται μέσα από την λάσπη...