Και το βραβείο GDPR πάει στο….

Η Κασσάνδρα, όπως πάντα αιχμηρή, μας μεταφέρει στην Ελλάδα του GDPR.