Τέλος οι συνοριακοί έλεγχοι εντός Σένγκεν μέχρι το Νοέμβριο

Τα κράτη μέλη τα οποία επέβαλαν συνοριακούς ελέγχους στον χώρο Σένγκεν λόγω του μεταναστευτικού θα πρέπει να τους τερματίσουν μέχρι τον Νοέμβριο.

Yποχρεωτικός o έλεγχος των ευρωπαίων στα εξωτερικά σύνορα Σένγκεν

Ο νέος κανονισμός της ΕΕ προβλέπει ότι στο εξής θα διεξάγονται διαβατηριακοί έλεγχοι και έλεγχοι διασταύρωσης στοιχείων ταυτοτήτων με χρήση βάσης δεδομένων σε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες.

Σχέδιο δράσης για τον ΦΠΑ: Η Επιτροπή εισηγείται μέτρα για τον εκσυγχρονισμό του ΦΠΑ στην ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει αναθεωρημένη πρόταση κανονισμού σχετικά με τη θέσπιση ενός συστήματος εισόδου-εξόδου με στόχο την επιτάχυνση, τη διευκόλυνση και την ενίσχυση των διαδικασιών συνοριακών ελέγχων για τους υπηκόους τρίτων χωρών που ταξιδεύουν στην ΕΕ.