- - http://www.newsville.be -

Φεστιβάλ Μικρού Μήκους Δράμας, Le Petit Théâtre Mercelis

Ο Ελληνικός Κύκλος Σύγχρονων Μελετών επιλέγει και παρουσιάζει τις καλύτερες ταινίες από την τριαντάχρονη πορεία του Φεστιβάλ Μικρού Μήκους της Δράμας, την Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2011, ώρες 7 μ.μ και 9 μ.μ

Πληροφορίες

www.hellenic-circle.eu

Le Petit Théâtre Mercelis
rue Mercelis, 13 – 1050 Bruxelles
Tél. : 02.515.64.63  Parking Tulipe,
Rue de la Tulipe 41  1050 Ixelles