Διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στα βελγικά σχολεία

Συντάκτης:
Εκτυπώστε το άρθρο

Στο πλαίσιο της διακρατικής διμερούς συμφωνίας που έχει υπογραφεί μεταξύ της Γαλλόφωνης Κοινότητας (Fédération Wallonie-Bruxelles) και του Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, το Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης Βρυξελλών ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους γονείς, κηδεμόνες και μαθητές για τη δυνατότητα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας και γνωριμίας του ελληνικού πολιτισμού στα βελγικά σχολεία της
Γαλλόφωνης Κοινότητας.

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του διαπολιτισμικού Προγράμματος εκπαίδευσης Ouverture aux Langues et aux Cultures (OLC), το οποίο εποπτεύει η Γαλλόφωνη Κοινότητα, και υλοποιούνται από αποσπασμένους εκπαιδευτικούς του Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας, οι οποίοι τοποθετούνται στις βελγικές σχολικές μονάδες στο πλαίσιο της διακρατικής διμερούς συμφωνίας.

Στα μαθήματα μπορούν να εγγραφούν μαθητές από 6 ετών είτε της ίδιας είτε διαφορετικής σχολικής μονάδας. Έχουν διάρκεια 1.30 έως 3 ώρες και μπορεί να συμπεριλαμβάνονται στο σχολικό πρόγραμμα ή να υλοποιούνται μετά το πέρας των μαθημάτων. Η εγγραφή στα μαθήματα σημαίνει την αποδοχή των όρων διεξαγωγής τους (ωράριο, παρουσίες) καθόλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνήσουν με τη διεύθυνση του βελγικού σχολείου όπου είναι ήδη εγγεγραμμένα τα παιδιά τους, κάνοντας αίτηση συμμετοχής στο OLC της ελληνικής γλώσσας (“OLC langue
grecque”).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε και με το Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης Βρυξελλών (τηλ: 025455519, email: edubru.mail@gmail.com)

* Επισυνάπτεται το ενημερωτικό φυλλάδιο, στην γαλλική και την ελληνική γλώσσα

Download Attachments

Δεν υπάρχουν σχόλια για το άρθρο "Διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στα βελγικά σχολεία"

    Αφήστε το σχόλιο σας


    *